OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Klíčové aktivity

č. 01 – zpracování a začlenění modulů hotelnictví a cestovního ruchu do ŠVP

V rámci této klíčové aktivity bude zpracován obsah pěti modulů výukového materiálu hotelnictví a cestovního ruchu. Tento materiál bude připraven tak, aby mohlo proběhnout jeho bezproblémové začlenění do ŠVP partnerských škol. Vypracování textů bude zajištěno dodávkou služby od odborného subjektu se zkušenostmi zvoleného na základě výběrového řízení.

Poté bude provedeno začlenění modulů cestovního ruchu a hotelnictví do ŠVP partnerských škol. Dojde k implementaci obsahu modulů do ŠVP, případně jejich sladění.

Začlenění modulů

Již při přípravě výukového materiálu bude kladen důraz na takové zpracování, které zajistí navazující bezproblémové včlenění do ŠVP partnerských škol. Včleněním rozpracovaných modulů vznikne inovovaný ŠVP pro obory cestovního ruchu a hotelnictví.

Zpracování materiálu bude zadáno odbornému zpracovateli, na základě výběrového řízení.

č. 02 – Metodická a odborná příprava pedagogů pro výuku inovovaného ŠVP

Obsahem této aktivity je metodická a odborná příprava pedagogů, která je nutnou podmínkou pro následnou kvalitní výuku podle inovovaného ŠVP. Tato aktivita bude zajištěna odborníky cestovního ruchu a hotelnictví, lektorem a metodikem. Školení se budou zúčastňovat pracovníci škol a vedoucí pracovníci škol.

V rámci této aktivity bude uskutečněno 10 celodenních školení pedagogů s účastí 22 pedagogických pracovníků z partnerských škol. Pro každý modul budou určeny dva dny školení.

č. 03 – Pilotní ověřování začleněných modulů při výuce na partnerských školách

Obsahem této aktivity je pilotní ověřování začleněných modulů v praxi při výuce dle inovovaných ŠVP na partnerských školách. Cílem je zjištění správnosti začlenění modulů do ŠVP. Ověření modulů bude probíhat na výuce 3. a 4. ročníků partnerských škol na cílové skupině žáků.

č. 04 – Vyhodnocení ověřování a provedení změn, vzájemné sdílení zkušeností škol na workshopech

V rámci této aktivity proběhne vyhodnocení pilotního ověřování na partnerských školách. Všichni partneři se zúčastní workshopů, kde proběhne výměna zkušeností s ostatními školami. Vedoucí pracovníci a pracovníci škol účastní workshopů a vyměňují si zkušenosti s ostatními školami. Podle zjištěných zkušeností se vedoucí pracovníci po konzultaci s lektorem domluví na změnách v ŠVP. Dobré zkušenosti aplikují do výuky a praxe i další partnerské školy. Klíčová aktivita je založena na spolupráci a komunikaci zapojených škol.

č. 05 – Zavedení plné výuky dle inovovaného ŠVP

V rámci této aktivity dojde k zavedení plné výuky dle inovovaného ŠVP již po pilotním ověření a provedení případných úprav a doškolení. Tato aktivita bude zajištěna vedoucími pracovníky a pracovníky škol. Na aktivitě se bude podílet celkem 17 učitelů odborných předmětů a 5 vedoucích pedagogických pracovníků. Na všech 5 modulů zajistí partner ve své škole vyučujícího.

Č. 06 – Realizace odborných praxí žáků

Realizace odborných praxí umožní ověření získaných kompetencí žáků při přípravě skutečné akce. Žáci od 2, ročníku pod dohledem pedagogů sami organizují praktické akce cestovního ruchu a gastronomie, jejichž účelem je získání zkušeností, aplikace nabytých znalostí a ověření kompetencí žáků v praxi. Metodik pomáhá při sestavení obsahové náplně těchto akcí.

Akce cestovního ruchu

  1. příprava – vypracování informačního materiálu pro účastníky, chronologická příprava, objednávky jednotlivých služeb a jejich potvrzení, předběžná kalkulace, vyhotovení podrobného programu
  2. realizace akce – přivítání účastníků, instrukce, kontakt s klientem, provádění v objektech a terénu, rozloučení
  3. vyhodnocení akce – vyhodnocení hodnocení akce účastníky, výsledná kalkulace, vyúčtování, vypracování zprávy o průběhu

Gastronomické akce

  1. výroba – personální a technické zajištění, sestavení menu, surovinové zajištění, normování výrobků, kalkulační listy, technologické postupy a charakteristika pokrmů, vyhodnocení činnosti
  2. odbyt – personální a technické zajištění, sestavení menu z hlediska vhodnosti nápojů, normování a kalkulace nápojů, pracovní příkaz, plán servisu, příprava slavnostní tabule, zasedací pořádek
  3. vedení akce – kontakt s klientem, objednávka, pozvánka, téma banketu, výzdoba, kalkulace, zhodnocení banketu, vyhodnocení hodnocení akce účastníky, výsledná kalkulace
  4. vyúčtování, vypracování zprávy o průběhu akce

V rámci této aktivity se uskuteční celkem 50 akcí, 10 exkurzí na každé škole, 5 z oblasti cestovního ruchu a 5 z oblasti gastronomie na školách s oběma obory, na školách s jedním oborem bude převažovat jeden typ akcí.

Tato aktivita si klade za cíl umožnit žákům ověření kompetencí získaných studiem na konkrétních akcích v praxi, dále znalosti získané v oblasti organizační strategie práce při realizaci exkurze a svoji dovednost práce s klientem a vedením týmu.

Č. 07 – Ověřování klíčových kompetencí, příprava žáků na zkoušky

Ověřování klíčových kompetencí bylo částečně zahájeno již v předchozí klíčové aktivitě. V rámci této aktivity partner ověřuje kompetence žáků vytvořeným testem, hodnotí je obvyklými evaluačními nástroji a připravuje žáky na získání mezinárodního diplomu. Test ověřuje veškeré získané kompetence z výuku modulů. Žákům, kteří úspěšně projdou testem, bude uděleno osvědčení o vykonané přípravě na zkoušky pro získání mezinárodního diplomu. Žákům bude sloužit jako informace o výsledcích jejich studia modulů a o šanci na uspění u zkoušek.

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít