OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu

Žadatel:

Okresní hospodářská komora Liberec,

Rumunská 655/9,

460 06  Liberec 6

Projekt:

Název: Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu

Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.09/02.0049

Období realizace projektu : 5. 10. 2009 – 30. 6. 2012

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Obsah projektu:

Obsahem projektu je přizpůsobení školních vzdělávacích programů (ŠVP) současným požadavkům na absolventy partnerských středních škol se studijními obory cestovního ruchu a hotelnictví. V pěti modulech bude definována kvalifikační úroveň pro vedoucí pracovníky v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Žáci touto inovací získají možnost ucházet se na konci studia o mezinárodní diplom.

Projekt zahrnuje kvalitní přípravu a zaškolení pracovníků škol pro výuku a praxi žáků. Zásadním přínosem projektu bude rozvoj znalostí, dovedností a schopností absolventů požadovaných trhem práce pro výkon profese na úrovni středního managementu ve zmíněných oborech. Absolventům škol projekt umožní lepší uplatnění na trhu práce a přinese větší možnosti pro práci v zemích EUa tím získání cenných zkušeností pro uplatnění na trhu práce v ČR. Ověření získaných kompetencí proběhne formou odborných praxí a testů.

Náplní projektu je také partnerství, spolupráce škol a podpora pedagogů zapojených do inovace ŠVP.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je inovace školních vzdělávacích programů partnerských škol zaměřených na gastronomii a cestovní ruch. Inovace spočívá v začlenění nových výukových materiálů do materiálů stávajících. Nové materiály se zaměřují na aktuální témata, jejich větší provázanost jakožto i na získávání zkušeností v rámci praktické výuky. Takto inovované školní vzdělávací programy připraví své absolventy kvalitněji na uplatnění na trhu práce, umožní jim konkurenceschopnější pozici na trhu práce Evropské unie. Nová podoba školních vzdělávacích programů je zaměřena také na vytvoření kompetencí pro zastávání funkcí středního managementu v oblasti gastronomie a cestovního ruchu. Smyslem projektu je také vytvoření partnerství mezi zúčastněnými školami, výměna zkušeností a podpora vzájemné spolupráce a komunikace pedagogů.

Cíle:

 • zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
 • podpora škol v oblasti ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání – ověřování kompetencí prostřednictvím realizací inovovaných odborných prax
 • rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami navzájem (díky partnerství, spolupráci a výměně zkušeností mezi školami navzájem v oblasti ověřování odborných kompetencí při výuce dle inovovaného ŠVP dojde ke zvýšení kvality v současném vzdělávání)
 • vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních
 • podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP
 • kvalitní příprava pracovníků škol pro inovaci používaných vzdělávacích metod a forem
 • umožní žákům ucházet se o mezinárodní diplom
 • inovace a modernizace současného vzdělávacího programu škol za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na českém, ale i zahraničním trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti škol pří získávání uchazečů o vzdělávání
 • rozvoj znalostí, dovedností a schopností žáků, které aktuálně vyžaduje trh práce pro výkon profese na úrovni středního managementu v obrech cestovní ruch a hotelnictví
 • efektivní příprava žáků na zkoušky pro získání mezinárodního diplomu potvrzujícího kompetence v cestovním ruchu a gastronomie
 • inovace a modernizace vzdělávacího programu škol za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na českém trhu práce a také pro možnost získání práce v oboru i v dalších zemích EU (inovace proběhne zapracováním pěti modulů odborného textu pro výuku do školního vzdělávacího programu)

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít