OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Aktuality

Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (1.12.2020)

02. 12. 2020
 • Vláda na své mimořádné nedělní schůzi schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Otevřít budou moci všechny obchody a služby včetně restaurací, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit 10 osob uvnitř a 50 osob venku. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky. Bližší informace k přijetí krizových opatření lze nalézt v usnesení vlády č. 1262Hospodářská komora vítá rozhodnutí vlády částečně umožnit podnikatelům jejich činnost. Zároveň navrhujeme možnosti podpory firem i ve třetím stupni nebo zahájení antigenního testování.
 • V pondělí vláda mimo jiné schválila tzv. Restart sportu, což představuje uvolnění až 2,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Národní sportovní agentury na program podpory sportovních organizací. Finanční prostředky budou využity zejména na podporu investic do sportovní infrastruktury, na opětovné nastartování českého sportu utlumeného krizovými opatřeními vlády a na minimalizaci dopadů pandemie covid-19. Program podpoří projekty jak pro profesionální, tak i pro amatérský sport včetně sportu hendikepovaných. NSA chce mimořádné dotace rozdělit ještě letos. V této souvislosti ale musíme poznamenat, že z pohledu profesních zájmů naší členské základny palčivěji vnímáme absenci podpory sektoru fitness, bazénů a dalších podnikatelsky provozovaných sportovišť.
 • Až 400 milionů korun půjde dle rozhodnutí vlády na dofinancování programu Ošetřovné II pro OSVČ, až 100 milionů korun na nově spuštěný program Smart Parks for the Future určený mj. na projekty regenerace brownfieldů a podpory opatření cirkulární ekonomiky a až 200 milionů korun na program Czech Rise Up 2.0. V něm bude vyhlášena nova výzva Czech Rise Up 2.0 – Technologie na podporu vzniku nových a vysoce inovativních projektů, které pomohou především při řešení socioekonomických dopadů pandemie.
 • Minulý čtvrtek zástupci Hospodářské komory absolvovali online schůzku s náměstkyní Silvanou Jirotkovou a jejími kolegy z MPO s ambicí korigovat či doplnit fungování stávajících kompenzačních programů. Jednalo se o reakci na vaše podněty, ve kterých mě i další představitele komory upozorňujete, že aktuální nastavení kompenzačních programů jen velmi okrajově zmírňuje finanční problémy, s nimiž se potýkáte v důsledku mimořádných opatření vlády. V této souvislosti jsme náměstkyni Jirotkové navrhli, aby byl upraven stávající program COVID – nájemné. Mělo by jít např. o rozšíření okruhu adresátů kompenzací o skupinu vlastníků, kteří splácejí hypotéku, či nájemců, kteří jsou s pronajímatelem ve vztahu spřízněné osoby. Dále naši zástupci vyjádřili přesvědčení, že by tento program měl být rozšířen o prvek, který by podpořil energeticky náročné provozy. Vedle toho v návaznosti na soustavné výzvy některých zvláště zasažených odvětví zmínili, že je třeba dotáhnout připravovaný program COVID – Veletrhy/kongresy, cílící na firmy vlastnící a spravující nemovitosti určené pro konání hromadných akcí a na firmy s navazujícími činnostmi, anebo vytvořit program COVID –pohyb, který by pomohl sektoru fitness a dalších sportovišť, přičemž by mohl být uplatněn mechanismus voucherů podobně jako v programu COVID – Lázně. Velkou šancí pro všechny postižené firmy by však bylo zastřešení všech dosavadních dílčích odvětvových kompenzačních programů řešením podle německého vzoru, kde by se podnikatelům při splnění určitých kvalifikačních kritérií garantovala státní pomoc do výše, řekněme, 75 % jejich předkrizového obratu (se započtením všech ostatních již poskytnutých kompenzací, jako je třeba Antivirus, kompenzační bonus, všechny programy „covid“). O tomto námětu jsme informovali na nedělní tiskové konferenci. Zmíněná témata jsem připraven znovu otevřít na dnešním večerním jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.
 • Vláda ČR svým usnesením umožňuje od 3. 12. konat vzdělávací akce a zkoušky, a to v omezeném počtu 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech. U veřejných zkoušek je možná přítomnost dalších 3 osob z řad veřejnosti ve vnitřních prostorech. Je třeba důsledně dodržovat hygienická pravidla  – nošení roušek, dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry, max. počet 4 osob u stolu a konzumace potravin a nápojů pouze vsedě. Zvláště pro účely zajišťování školení prostřednictvím dotačních titulů (OPZ – školení zaměstnanců) však upozorňujeme, že k dnešnímu dni je stále platný výklad, podle kterého není možné realizovat vzdělávání s fyzickou přítomností externího lektora. Tuto situaci lze řešit pouze přítomností externího lektora online, což je dle výkladu ŘO považováno za prezenční výuku. Očekáváme, že v nejbližší dnech dojde ke korelaci této metodiky Ministerstvem zdravotnictví.
 • Zítra, tedy ve středu 2. prosince v 11:00 hod., společně se zástupci nejvýznamnějších zaměstnavatelských a odborových svazů vyzveme na on-line tiskové konferenci poslance, aby co nejdříve zahájili diskuzi nad parametry kurzarbeitu v příslušných výborech. Důvodem je obava o nesplnění vládou deklarované účinnosti od 1. ledna 2021.
 • Na komorovém webu nadále pravidelně publikujeme informace k přeshraničnímu pohybu. Pozornost věnujte změnám u těchto zemí: Belgie, Estonsko, Francie, Maďarsko a Slovensko.
Více

Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR  

25. 11. 2020

Epidemická situace začíná zklidňovat, díky čemuž jsme mohli přejít do stupně 4 protiepidemického systému. Bohužel to ale pro naprostou většinu živnostníků a podnikatelů neznamená tolik vyhlížený stav, kdy mohou – při dodržení stanovených organizačních a režimových opatření – otevřít své provozovny. Věříme však, že je otázkou blízké budoucnosti, kdy se Česká republika ocitne ve stupni rizika 3, který umožní opětovné otevření většiny obchodů a služeb. Jak víte z pravidelných sdělení, vaše podněty a postřehy pravidelně přenášíme na jednání s příslušnými rezorty a institucemi. Náš společný tlak se rovněž snažíme ještě více stupňovat na jednotlivé poslanecké kluby. Krátkou rekapitulaci a také informace k aktuální legislativě, naše stanoviska i aktivity na pomoc krizí zasažených podnikatelů si můžete přečíst níže.

Více

Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (3.11.2020)

04. 11. 2020

Sestavili jsme pro vás přehled možných podpor pro podnikatele postižené koronavirovou krizí v jednom dokumentu, který naleznete v příloze. Sdělení dále rekapituluje informace k legislativě včetně stanovisek a aktivit HK ČR.

Více

Aktuální výstupy z jednání vlády ČR v souvislosti s epidemií COVID-19

28. 10. 2020
 • Výstupy z jednání vlády (26. 10. 2020):
 • Vláda na své schůzi nakonec prodloužila režim B programu Antivirus (praktické informace – Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu – jsou vám k dispozici ZDE). Program bude pokračovat v původní podobě jako dosud, tzn., že příspěvek bude poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd  včetně povinných odvodů, maximálně 29 000Kč na jednoho zaměstnance. Podrobnosti naleznete ZDE. Je pravda, že tak vláda odstranila nejistotu řady firem ohledně toho, jak by měly od příštího týdne organizovat svůj provoz, mají-li zaměstnance na překážkách v práci. V uvedeném smyslu je to zpráva pozitivní. Výsledné rozhodnutí vlády je ovšem dost vzdáleno tomu, co bych považoval za odpovídající reakci na dosavadní zkušenosti zaměstnavatelů s programem Antivirus. Více naleznete v tiskových zprávách ZDE a ZDEA pokud jde o naše náměty, které jsme zaslali na MPSV před přípravou prodloužení programu, jsou ZDE.  Ze zkušenosti naších členů zejména mi tak nezbývá než doporučit důsledné dodržování termínů pro zasílání odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to nejen těch daných zákonem, ale hlavně termínů podle  podmínek programu Antivirus.
 • Ministryně financí předložila vládě rozšíření generálního pardonu představeného v rámci tzv. Velkého liberačního balíčku (možnost uhradit DPH splatnou v říjnu, listopadu a prosinci až 31. 12. 2020 bez úroku z prodlení, zrušení letošních záloh na daň silniční a poslední letošní zálohy na daň z příjmů a také daňovou úlevu na DPH v případě darování vybraného zboží a služeb). Podrobnosti již platného ministerského rozhodnutí lze nalézt ve Finančním zpravodaji číslo 25/2020  ZDE (soubor PDF v dokumentech ke stažení).
 • Vláda přijala další opatření omezující maloobchodní prodej a poskytování služeb, a to od 28. 10. 00:00 hod. Zpřísnila podmínky pro farmářské trhy a stánkový prodej (omezení se týká sortimentu – v zásadě jen potraviny, vzdálenosti stánků, počtu osob a zákazu konzumace na místě), další omezení se týká  prodejní doby, která je omezena na pondělí až sobotu (s výjimkou čerpacích stanic, lékáren a některých dalších) od 5:00 do 20:00 hod. Podrobnosti  a další speciální opatření pro některé provozovny (např. květinářství, lázně) najdete ZDE.
 • Vedle těchto opatření vláda přijala i neméně důležité usnesení ohledně omezení volného pohybu osob, které se dotkne nejen podnikatelů, ale všech osob. V zásadě je zcela zakázán volný pohyb osob mezi 21:00 a 5:00 hod. (s výjimkou např. cest do zaměstnání nebo cest z důvodu ochrany života a zdraví), stále přitom zůstává platnost omezeného volného pohyb osob i mezi 5:00  a 21:00 hod. Pro zaměstnavatele vedle již dříve vydaných doporučení vláda nařizuje, aby v případech, kdy je to možné, zaměstnavatelé využívali práci na dálku (home office). Podrobnosti naleznete ZDE.
 • Výstupy z mimořádného jednání vlády (27. 10. 2020):
 • Vláda rozhodla, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince. Poslanci by pak měli o prodloužení rozhodnout v pátek 30. října.
 • Kabinet také schválil návrh na rozšíření dotačního programu Covid – Nájemné Výzva 2 o další provozy, které byly nově postiženy omezením či zákazem činnosti v souvislosti s dalším omezením maloobchodu a služeb, jež vláda schválila s účinností od středy 28. října. O refundaci 50 procent nájemného za tři měsíce by si tak mohli požádat například i provozovatelé prodejen nábytku, koberců, sázkových kanceláří či někteří prodejci na tržnicích.

 

Více

Konec přechodného období pro obchodní režim mezi Spojeným královstvím a EU

26. 10. 2020

Reprezentujete společnost, která exportuje nebo importuje zboží do Spojeného království? Chtěli byste se dozvědět více o tom, jak se připravit na konec přechodného období, kdy se změní obchodní režim mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií?

Více

Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (19.10.2020)  

20. 10. 2020
 • Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem. Přehled i znění jednotlivých požadavků si můžete přečíst ZDE.
 • Vláda na svém pátečním mimořádném jednání schválila další balík opatření na pomoc podnikatelů.
 • Kompenzační bonus OSVČ

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro:

  • osoby samostatně výdělečně činné
  • společníky vybraných společností s ručením omezeným
  • osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře.

Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi. Jejich výčet a další podrobnosti naleznete na webu Hospodářské komory ZDE. Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.

Přes velmi omezené časové možnosti se do operativní přípravy vládního návrhu zapojili i zástupci komory, kteří se v rámci vládního kurzu na co nejužší okruh subjektů kompenzačního bonusu snažili o pokud možno rozumné zacílení bonusu. Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za každý kalendářní den od 5. října 2020 do konce nouzového stavu. O konečné podobě bonusu se teď rozhodne v parlamentu.

 • Odložení EET

Vláda předloží Parlamentu také návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022.

Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start. Novelu, která je výsledkem odborné diskuse mj. za účasti zástupců HK ČR a která má podle mne logiku v dnešní mimořádné situaci, je třeba schválit ještě v letošním roce, jinak by se k 1. lednu 2021 musela EET rozběhnout naplno, a proto chce vláda použít institut legislativní nouze.

Podrobnosti o odkladu EET v této tiskové zprávě.

 • „Ošetřovné“ pro OSVČ

Vláda schválila také další podpůrné dotační programy pro české podnikatele a firmy. Osoby samostatně výdělečně činné budou moci, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby.

Bližší informace k  se můžete dočíst ZDEJsem rád, že MPO, resp. vláda pružně zareagovala na mimořádnou situaci a podobně jako na jaře při uzavření škol a nucené domácí výuce se rozhodla vedle zaměstnanců finančně podpořit i živnostníky, na které se klasické ošetřovné při péči o nezaopatřené děti nevztahuje.

 • Program AgroCovid Potravinářství

Ministři odsouhlasili také záměr dotačního programu pro oblast potravinářství. Program AgroCovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat.

 • Záruční program COVID III (prodloužen)

Pokračovat bude i záruční program COVID III. Na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit „Dočasný rámec programy pro veřejné podpory financování podnikatelů“ vláda rozhodla o prodloužení národního záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. K definitivnímu prodloužení ale dojde až po notifikaci Evropskou komisí.

Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.

Další informace k tomuto programu lze nalézt ZDE.

Návrh tím reaguje na poptávku ze strany podniků, kterou jsem opakovaně tlumočil členům vlády. Podporu tohoto rozšíření programu vyslovili při jednání s MF rovněž zástupci bankovních institucí. Věřím, že prodložený záruční program podpoří likviditu českých firem a jejich investiční aktivity.

 • Dočasné zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Jsem rád, že vás mohu informovat o úspěšném prosazení dočasného zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, a to v podobě, o které jsem vás informoval ve středu 13. října. Připomenu, že prakticky dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky. Podrobné informace si můžete přečíst ZDE.

 • Cizinci se zaměstnaneckou kartou

Další krizové opatření má umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit do pomoci koronavirovou krizí postižených subjektům. Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.

Za znovu zavedení výše uvedeného opatření v rámci změny zaměstnavatele poděkovali zástupci HK ČR přítomní při účasti na jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků resortům, respektive Ministerstvu vnitra. Hospodářská komora zároveň v souvislosti s umožněním dočasného uvolnění některých pravidel v problematice zaměstnávání cizinců souhlasila a vyjádřila podporu pro zvýšenou kontrolu a následnou represi vůči zaměstnavatelům, kteří budou zneužívat zranitelného postavení zahraničních zaměstnanců např. v případech nelegálního zaměstnávání.

Kompletní výsledky jednání vlády z 16. října 2020 si můžete přečíst ZDE.

 • MPO zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné

Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Podrobnosti naleznete ZDE. Nový program by měl kompenzovat polovinu nájemného za 3. čtvrtletí Na rozdíl od původní (jarní) výzvy program již nevyžaduje námi kritizovanou povinnou participaci pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Zato je podobně jako připravovaný daňový pardon ministryně financí a kompenzační bonus cílen výhradně na nájemce podnikající ve vybraných ekonomických odvětvích. Žádosti se i nadále budou podávat prostřednictvím Systému AIS MPO, pokud se však žadatel registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná, zjednodušeny jsou i některé další administrativní úkony. Nepodařilo se nám však přesvědčit MPO, aby program umožnil pomoc i nájemcům spřízněným s pronajímateli, přestože jsou v praxi zcela běžné a ekonomicky racionální (a samozřejmě i zcela legální) obchodní modely, kde jsou oba subjekty spřízněny.

 • Aktuálně jsme zaznamenali informaci o tom, že vláda schválila na svém dnešním jednání program COVID cestovní ruch. Vzhledem k tomu, že v době uzavírky obsahu tohoto sdělení (18:30 hod.) nemáme k dispozici žádné oficiální výstupy ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, dáváme vám k dispozici odkaz na zprávu ČTK.
 • Připomínám, že na komorovém webu můžete sledovat aktuální informace o přeshraničním pohybu. Dnes byla například aktualizována informace u Estonska.
 • Tým zkušených krizových manažerů z České asociace interim managementu (CAIM) sestavil další sadu doporučení pro firmy (první zveřejněna v březnu), které jim pomohou přežít krizi, nebo si alespoň uvědomit důležité souvislosti a nasměřovat další kroky. Jak přežít krizi dle CAIM si můžete přečíst ZDE.
 • Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz a na www.komoraplus.cz.

Zajímavé informace pro živnostníky publikuje také Deník.cz.

Zdroj: HK ČR

Více

Polsko-česká videokonference na aktuální téma pro podnikatele – Život s koronavirem

19. 10. 2020

Dolnoslezské vojvodství a společnost Novum zvou polské a české podnikatele k účasti na videokonferenci na téma „Život s koronavirem“ – pomoc od státu, problémy atd.

Termín: středa 21.10. ve 13.30 hod. (předpokládaná doba cca 1 hod.)

Prostředí: aplikace ZOOM, simultánní tlumočení

Registrace účastníků: info@ohkliberec.cz, 602 342 226

Více

Sdělení prezidenta HK ČR  

19. 10. 2020

Vláda na svém středeční mimořádném jednání schválila hned několik dotačních programů na podporu podnikatelů a zaměstnavatelů v odvětvích, která patří mezi nejvíce postižené epidemií koronaviru.

Více

Pozvánka na Česko-slovinské podnikatelské setkání 

09. 10. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na „Česko-slovinské podnikatelské setkání“ s B2B jednáními mezi českými a slovinskými firmami. 

Akce se uskuteční ve středu 14.10.2020 od 14 hodin ve Velkém sále Ministerstva zahraničních věcí ČR (Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1 – Hradčany). Registrace začíná ve 13.30 hodin.

Více

Digitální kompetence ve firemní praxi

05. 10. 2020

Okresní hospodářská komora podporuje projekt “ Digitální kompetence ve firemní praxi„, který realizuje řešitelský tým na Ekonomické fakultě TUL.

Hlavním cílem zmíněného projektu je zmapovat současnou situaci v oblasti digitalizace lidských zdrojů v podnicích působících v České republice ovlivněnou COVID-19 a zjistit potřeby podniků z hlediska digitálních kompetencí zaměstnanců.

Více
Načíst další

Kalendář

<< Prosinec 2020 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nejsou žádné nadcházející události.
Tiskové zprávy HK ČR

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty