OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Seminář Pracovnělékařské služby

 21. 10. 2022  Aktuality

V úterý 18. 10. 2022 proběhl letos v pořadí již druhý seminář pro zaměstnavatele tentokrát na téma Pracovnělékařské služby.

Na semináři prezentovali sdělení:

Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK

Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce KHS LK

MUDr. Monika Čandová, praktický lékař pro dospělé, poskytovatel pracovnělékařských služeb

Hlavním tématem byla povinnost zaměstnavatele zajistit zdravotní způsobilost k práci u zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatelů jsou upraveny zákoníkem práce (č.262/2006 Sb.), zákonem o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) ve spojení s vyhláškou o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013 Sb.) a jsou předmětem kontrol orgánů ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanice.

Většinu svého produktivního věku trávíme v práci a v rámci ní můžeme být vystaveni rizikovým faktorům pracovního prostředí, která mohou ovlivnit naše zdraví a vést až ke vzniku nemoci z povolání. Poskytovatelé pracovnělékařských služeb jsou důležitými partnery nejen pro KHS, ale hlavně pro zaměstnavatele, kterým pomáhají zjišťovat rizikové práce na pracovištích a kvalifikovaně hodnotit jaká konkrétní rizika představuje konkrétní práce pro zaměstnance a jaká opatření je třeba k předcházení ohrožení zdraví přijmout,“ vysvětluje ředitelka KHS LK.

K zajištění zdravotní způsobilosti osoby, která se uchází o zaměstnání, slouží vstupní lékařská prohlídka, která musí být provedena před začátkem pracovního poměru u zaměstnavatele. Vstupní lékařskou prohlídku musí zaměstnanec podstoupit i v případě, že je v rámci stejného pracovního poměru u stejného zaměstnavatele převeden na jinou práci, která je vykonávána za jiných podmínek a s jinými rizikovými faktory. V průběhu pracovního poměru absolvují zaměstnanci periodické prohlídky, jejichž náplň a frekvence se liší podle kategorie, do které je práce, kterou vykonávají, zařazena, a to v rozmezí od 1x za 6 let do pravidelné roční prohlídky u nejrizikovějších prací kategorie 4.

V rámci státního zdravotního dozoru prováděného u zaměstnavatelů se na ověření zajištění pracovnělékařských služeb zaměřujeme vždy. Předmětem je kontrola, zda má zaměstnavatel uzavřenu písemnou dohodu o zajištění těchto služeb, kontrola zajištění zdravotní způsobilosti k práci zaměstnanců, tedy to, zda jsou správně nařizovány a prováděny vstupní/periodické/mimořádné prohlídky, jak probíhá dohled poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti, přítomnost a obsah lékárniček,“ popisuje ředitelka odboru hygieny práce KHS LK a dodává, že „za posledních 10 let se zajištění pracovnělékařských služeb v našem regionu významně zlepšilo. Nicméně se stále setkáváme s nedostatky především spočívajících v chybném vyplnění žádosti zaměstnavatelem o provedení lékařské prohlídky z hlediska správného a úplného uvedení rizikových faktorů.“

Povinností poskytovatele pracovnělékařských služeb je informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se znalostí vývoje jeho zdravotního stavu. Další povinností je informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců a provádět pracovnělékařské prohlídky a pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele v případě agentury pak u uživatele. Dále oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a zdraví při práci, podat podnět kontrolnímu orgánu, je-li ohroženo zdraví zaměstnanců, zajistit/provádět odběry biologického materiálu pro stanovení biologických expozičních testů, vyhodnocovat jejich výsledky a při jejich překročení informovat KHS. Rovněž má povinnost podat bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky, pokud obdrží informaci od ošetřujícího lékaře.

Krátká sdělení zazněla k připravované novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., a k již platné novele nařízení vlády č. 361/2007, Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci týkající se nových nastavení mikroklimatických podmínek. Vzhledem k současné situaci v oblasti energií a tendencí šetřit, zařadila KHS LK do programu aktuální sdělení Hygienická problematika legionel.

V letošním roce eviduje KHS LK již 11 případů laboratorně potvrzených onemocnění legionelózou a další 2 šetří. Prevencí proti přítomnost legionel ve vodním prostředí jsou ● ochrana rozvodů studené vody před ohříváním ● ochrana systému před stagnací vodyvhodná volba ohřívače pitné vody tzn. volit jen tak velké, aby kryly spotřebuzajistit možnost tepelné dezinfekce, s čím souvisí využívání vhodných materiálů minimální teplota na ohřívači 60 oC. Nevhodným šetřením na teplotě by mohly vzniknout nemalé nežádoucí ekonomické náklady, spojené nejen s dezinfekcí v případě, že by bakterie legionel osídlily potrubí, i riziko vzniku onemocnění.

K nákaze dochází většinou vzdušnou cestou konkrétně kontaminovaným aerosolem ze sprch. Vnímavost osob k nákaze je všeobecná, při dostatečné expozici nebezpečnému kmeni legionely může onemocnět i zcela zdravý jedinec. Rizikovými faktory jsou vyšší věk, mužské pohlaví (2,5x častěji onemocní muži), oslabený imunitní systém, chronické onemocnění dýchacích cest, chronické onemocnění ledvin, nádorová onemocnění, cukrovka.

Seminář organizovaly Okresní hospodářská komora Liberec, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Spolek pro rozvoj lidských zdrojů Liberec ve spolupráci s KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. Byl určen HSE managerům, personálním ředitelům, personalistům, osobám odborně způsobilým v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Akce se zúčastnilo bezmála 100 zástupců zaměstnavatelů z Libereckého kraje.

Společné semináře se ukázaly jako přínosné, o čemž svědčí vysoká účast a široká diskuse, která v rámci nich probíhá. Jsem velmi rád, že už se rýsuje další téma, které bude tentokrát cílit na specifický okruh spíše živnostníků,“ hodnotí Martin Procházka, ředitel Okresní hospodářské komory Liberec.

Zdraví zaměstnanců je pro firmy priorita. Pracovně lékařské služby jsou díky svým odborným znalostem a expertíze jedním ze základních stavebních kamenů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme rádi, že jsme mohli již podruhé společně s KHS Libereckého kraje uspořádat odborný seminář, aby firmy získaly celkový přehled legislativních povinností a mnoho užitečných rad, díky kterým ještě zefektivní způsoby, jak pečovat o zdraví svých zaměstnanců,“ říká Naděžda Vojtíšková, regionální manažerka pro Královéhradecký a Liberecký kraj Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zuzana Balašová

tisková mluvčí KHS LK

Kalendář

<< Duben 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Tiskové zprávy HK ČR

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít