OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Analýza Hospodářské komory: Nový stavební zákon bude vyhovovat jen úředníkům. Ani 13 500 slov navíc zrychlení procesu a jistotu lidem nepřinese

 24. 06. 2020  Tiskové zprávy HK ČR

Zákony mají být pro lidi. Legislativní rada vlády, tedy nejvyšší poradní orgán vlády v oblasti její legislativní činnosti, ale tento čtvrtek projedná nový stavební zákon, který je učebnicovým příkladem resortismu veřejné správy a který bude vyhovovat převážně úředníkům, upozorňuje Hospodářská komora České republiky. Podle jejího rozboru nového stavebního zákona tak povolování staveb opět skončí bez potřebné reformy. Rekodifikace stavebního práva přitom vyžaduje úpravu uspořádání státní správy, územního plánování, v požadavcích na výstavbu, v samotném procesu i soudním přezkumu.

Hospodářská komora připomíná, že podle původního konceptu měla vzniknout jednotná a nezávislá státní stavební správa navržená po vzoru funkčních katastrálních úřadů. Měl vzniknout Nejvyšší stavební úřad a soustava územních stavebních úřadů.

„Místo toho bylo ale provedeno fatální množství ústupků obcím i rezortům a vytváří se hybridní soustava obecních a státních stavebních úřadů s nejasnými vztahy a působností. Kolik těchto úřadů nakonec vlastně bude, není navíc nyní ani jisté, protože to se ukáže až po vydání vyhlášky Ministerstvem vnitra. To povede k rozštěpení obecných stavebních úřadů, speciálních stavebních úřadů a jiných stavebních úřadů do podobného stavu, jako je dnes,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Přitom právě tento stav je příčinou většiny současných problémů v oblasti výstavby v České republice.

Šance, aby novou strukturou stavebních úřadů, posílením jejich odborné kompetence, technického vybavení, sjednocením metodiky a rozhodování se zásadním způsobem snížil korupční potenciál, na který si lidé často stěžují, se zdá být naprosto promarněna. Podle nového zákona a s rozplynutím základního principu 1 úřad – 1 razítko – 1 rozhodnutí zůstane zachován problém systémové podjatosti, tedy možnost politického ovlivňování stavebních úřadů zástupci samospráv.

„Návrh předložený Legislativní radě vlády se v mnoha důležitých bodech odchyluje od principů a cílů vládou schváleného věcného záměru nového stavebního zákona. Stejně tak se zásadně liší od návrhu předloženého do mezirezortního připomínkového řízení, který naopak z věcného záměru důsledně vycházel. Takovýto postup předkladatele není v souladu s Legislativními pravidly vlády,“ potvrzuje advokát Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti, která se podílela na zpracování původního návrhu.

„Kromě nevytvoření jednotné soustavy státních stavebních úřadů je v aktuálním návrhu výrazně oslaben princip integrace rozhodování u stavebního úřadu. Podkladem pro rozhodnutí „obecního“ stavebního úřadu má být „koordinované vyjádření“ nadřízeného úřadu, řešící soulad stavby s požadavky dílčích zákonů. Není přitom jasné, zda toto vyjádření bude pro stavební úřad závazné, nebo ne. V každém případě budou vznikat komplikované situace a spory, čemuž měl zákon podle původního zadání zabránit,“ dodává Černý.

Zákon zbytněl na dvojnásobek oproti verzi z loňského listopadu a má dokonce přes 100 paragrafů navíc než v současnosti platný zákon. „Přibyla nová pravidla a regulace, které nebyly s nikým odborně a v praxi konzultované. Naopak samotné stanovení a vymahatelnost lhůt je tristní. Stavebník tím pádem nemůže očekávat zrychlení řízení ani posílení právní jistoty a zlepšení jeho postavení v řízení,“ varuje Dlouhý. Zákon přitom vznikl právě proto, aby zrychlil povolání staveb.

MMR ze zákona rovněž vypustilo klíčové pravidlo, že územní plán stanoví veřejný zájem na využití území, který se pak již znovu nepřezkoumává v povolovacích procesech. To může způsobit prodloužení řízení o povolení staveb a jejich soudního přezkumu. Jako další nepovedený příklad lze uvést novelu vodního zákona. Nově bude třeba nejméně dvou rozhodnutí i při drobné stavební úpravě rodinného domu.

Rozbor Hospodářské komory mimo jiné také potvrdil, proč všeobecný nesouhlas různých organizací sklidila také úprava oblasti územního plánování. V zákoně totiž zcela chybí původní klíčový požadavek na stanovení veřejného zájmu, proces územního plánování zůstává zachován v současné přežité podobě, nedochází k žádnému zrychlení. A to přesto, že jen tato kapitola narostla o desítky nových „prázdných“ paragrafů oproti současnému stavu.

Klíčovým tématem rekodifikace stavebního práva měly být efektivní lhůty. Ani ty ovšem v poslední verzi zákona stavebník nenachází. Úkony úřadu budou podléhat buďto pouze správním (nikoliv vymahatelným) lhůtám anebo dokonce lhůty stanoveny vůbec nejsou. Lidé se efektivní ochrany před nečinností úředníků nedočkají. Naopak reálně hrozí zahlcení krajské stavební správy a prodloužení řízení.

Kam dál?

 • Aktuality
 • Události
 • Kde nás najdete?

  kde
  Mrštíkova 399/2a
  460 07 Liberec (Areál Werk)
  GPS 50.762662,15.051439

  Kontakty

  contact
  +420 485 100 148
  INFO@OHKLIBEREC.CZ
  ID dat. schr.: ppeachf
  IČ: 48289027
  DIČ: CZ48289027

  Podrobné kontakty

  Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

  Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

  Zavřít