OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Aktivity projektu | Działania projektu

thumb

Začátek/zacznij

Klíčová aktivita č. 03

Dne 31. 8. 2018 proběhlo 1. Společné metodické a evaluační setkání expertního týmu. Byla představena sestava týmu vedoucího partnera projektu a byly vysvětleny jednotlivé klíčové aktivity projektu. V závěru setkání měli účastníci prostor pro dotazy a čas na společnou komunikaci mezi sebou.

Działanie kluczowe nr 03

Dnia 31. 8. 2018 odbyło się I Wspólne metodyczne i ewaluacyjne spotkanie zespołu eksperckiego. Przedstawiono skład zespołu Partnera Wiodącego, wyjaśnione zostały poszczególne działania kluczowe projektu. Na koniec spotkania jego uczestnicy mieli czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Klíčová aktivita č. 04

Dne 6. 9. 2018 proběhl první společný vzdělávací seminář pro pedagogy – KA 04. Semináře se účastnil tým vedoucího partnera, vedoucí minipodniků a někteří členové týmu partnerů.

Seminář byl rozdělený na 3 části. V první části jsme se zabývali realizací projektu a jeho věcnou částí, druhá část byla zaměřena na metodiku projektu, práci s pracovními listy a ve třetí části měli účastníci prostor pro dotazy a společnou komunikaci.

Działanie kluczowe nr 04

Dnia 6. 9. 2018 odbyło się pierwsze wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli – DK 04. W seminarium udział wzięli: zespół Partnera Wiodącego, kierownicy miniprzedsiębiorstw oraz niektórzy członkowie zespołów partnerów.
Seminarium podzielone było na 3 części. W pierwszej części zajmowaliśmy się realizacją projektu i jego częścią rzeczową, druga część poświęcona była metodyce projektu, pracy z kartami pracy, w trzeciej części uczestnicy mieli czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Klíčová aktivita č. 05

Během září bylo založeno 30 školních minipodniků.

Działanie kluczowe nr 05

We wrześniu założono 30 szkolnych miniprzedsiębiorstw.


Aktivita podzim 2018/ Działania jesień 2018

Klíčová aktivita č. 04

 1. 11. 2018 proběhl 2. společný vzdělávací seminář pro pedagogy a 2. setkání expertního týmu v Boleslawci.

Na programu 2. společného vzdělávacího semináře pro pedagogy bylo:

KA 06 – RATING FIRMIČEK, termíny dalších setkání, představení dalších pracovních listů, metodika a soutěž podnikatel Junior.

Semináře se účastnili vedoucí minipodniků a realizační tým.

Działanie kluczowe nr 04

 1. 11. 2018 roku w Bolesławcu odbyło się II Wspólne seminárium kształcące dla nauczycieli oraz II Spotkanie zespołu eksperckiego.

Program II Wspólnego seminarium kształcącego dla nauczycieli zawierał następujące pozycje:

DK 06 – RATING FIREMEK, terminy kolejnych spotkań, prezentacja kolejnych kart pracy, metodyka i konkurs Przedsiębiorca Junior.

W spotkaniu udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw oraz zespół realizacyjny.

Klíčová aktivita č. 03

Na programu 2. setkání expertního týmu bylo:

KA 06 – RATING FIRMIČEK, termíny dalších setkání, finanční část projektu, metodika, podnikatel Junior a společná diskuze.

Setkání se účastnili finanční manažeři, koordinátoři projektu a hlavní realizační tým.

Działanie kluczowe nr 03

Program II Spotkania zespołu eksperckiego zawierał następujące pozycje:

DK 06 – RATING FIREMEK, terminy kolejnych spotkań, część finansowa projektu, metodyka, Przedsiębiorca Junior oraz wspólna dyskusja.

W spotkaniu udział wzięli menedżerowie finansowi, koordynatorzy projektu oraz główny zespół realizacyjny.

Klíčová aktivita č. 05

Během září a října zahájily minipodniky svou činnost, začaly nakupovat materiál a vybavení, žáci si rozdělili funkce v minipodniku, vytvořili loga a další propagaci svých firmiček. Žáci se seznámili s pracovními listy, které pro ně vytvořil náš tým.

Działanie kluczowe nr 05

We wrześniu i październiku miniprzedsiębiorstwa rozpoczęły swoją działalność, zaczęły kupować materiały i wyposażenie, uczniowie rozdzielili stanowiska w miniprzedsiębiorstwach, stworzyli logo i inne materiały promocyjne swoich firemek. Uczniowie zapoznali się z kartami pracy, które stworzył dla nich nasz zespół.


Prosinec 2018/ Grudzień 2018

Klíčová aktivita 06

 1. a 13. 12. 2018 Proběhl první „Mentorský den“ v rámci KA 06 RATING FIRMIČEK. Během těchto dní se sešli 2 zástupci žáků z každé firmičky, vedoucí minipodniku, mentoři a metodik projektu. Po celou dobu byl přítomný tlumočník, který celou akci překládal.

Žáci představili svou firmičku, po představení dostal slovo mentor, který zhodnotil jejich práci, zdůraznil jejich klady a zápory a zhodnotil zda by takováto firmička byla schopná obstát na trhu. Po představení všech firmiček, představili své firmy a činnosti podnikání mentoři. V druhé části programu dostali žáci pracovní listy, kde byly sestaveny otázky jak z pohledu zákazníka tak z pohledu obchodníka. Po jejich vyplnění a vzájemné konzultaci dostali žáci zadání k zamyšlení pro další Mentorský den, který proběhne v dubnu a to: Co by mohli jako firma nabídnout za své služby a vymyslet návrhy spolupráce s ostatními firmičkami.

Działanie kluczowe nr 06

12 i 13. 12. 2018 roku odbył się pierwszy „Dzień mentorski“ w ramach DK 06 RATING FIREMEK. W trakcie tych dni spotkali się 2 przedstawiciele uczniów z każdej z firemek, kierownik miniprzedsiębiorstwa, mentorzy i metodyk projektu. Przez cały czas trwania na miejscu obecny był tłumacz, który tłumaczył rozmowy podczas całego Dnia mentorskiego.

Uczniowie przedstawiali swoją firemkę, po jej przedstawieniu głos zabierał mentor, który oceniał ich pracę, podkreślał jej wady i zalety i oceniał zdolność utrzymania się takiej firemki na rynku. Po prezentacjach firemek swoje firmy i działalność przedstawiali mentorzy. W drugiej części programu spotkania uczniowie dostali karty pracy, które zawierały pytania zadawane z punktu widzenia klienta oraz z punktu widzenia handlowca. Po ich wypełnieniu i wspólnych konsultacjach uczniowie dostali za zadanie przemyślenie do następnego Dnia mentorskiego, który odbędzie się w kwietniu, pytania: Jakie usługi jako firma mogliby zaoferować i wymyślić propozycje współpracy z pozostałymi firemkami.


Leden 2019/ Styczeń 2019

Klíčová aktivita č. 04

 1. ledna 2019 proběhl v Lubani 3. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Semináře se účastnili vedoucí minipodniků z Polska i Čech. Seminář byl rozdělený na 2 části věcnou a metodickou. V první části jsme se zabývali především uplynulými aktivitami projektu, konkrétně KA č. 06 Rating firmiček a tím co nás čeká v budoucnu – monitorovací zpráva.

Ve druhé části byly představeny:

 • další modul – Finanční řízení podniku a finanční gramotnost podnikatele
 • závěrečné „testy“ – Podnikatel Junior.

Działanie kluczowe nr 04

10 stycznia 2019 roku w Lubaniu odbyło się III wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. W seminarium udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw z Polski i z Czech. Seminarium było rozdzielone na 2 części – rzeczową i metodyczną. W pierwszej części zajmowaliśmy się przede wszystkim minionymi działaniami projektu, a konkretnie DK nr 06 Rating firemek, oraz tym, co nasz czeka w przyszłości – raport monitorujący.

W drugiej części zostały zaprezentowane:

 • kolejny moduł – Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem i biegłość finansowa przedsiębiorcy
 • „testy“ końcowe – Przedsiębiorca Junior.

Klíčová aktivita č. 03

 1. ledna 2019 proběhlo v Lubani 3. setkání expertní skupiny. Hlavním cílem setkání byla monitorovací zpráva a její příprava. Setkání se účastnili koordinátoři, finanční manažeři a realizační tým.

Ve druhé části jsem se věnovali realizaci klíčových aktivit a společné diskuzi.

Działanie kluczowe nr 03

10 stycznia 2019 roku w Lubaniu odbyło się III spotkanie grupy eksperckiej. Głównym celem spotkania był raport monitorujący i jego przygotowanie. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy, menedżerowie finansowi i zespół realizacyjny.

W drugiej części zajmowaliśmy się realizacją działań kluczowych i prowadziliśmy wspólnie dyskusję.


Březen 2019/ Marzec 2019

Klíčová aktivita č. 3

Dne 18. 3. 2019 proběhlo čtvrté společné setkání expertního týmu a partnerů projektu ve Zhořelci.

Na programu bylo:

 • Mentorský den v Lubani v rámci KA 06.
 • Návrhy testů pro žáky v rámci osvědčení Podnikatel Junior.
 • MZ a práce v programu MS 2014.
 • Akcí Libereckého kraje k 15. výročí vstupu do EU. Která se koná 1. 5. 2019 v bodě Trojmezí v Hrádku nad Nisou.

Działanie kluczowe nr 3

Dnia 18. 3. 2019 w Zgorzelcu odbyło się czwarte wspólne spotkanie zespołu eksperckiego i partnerów projektu.

Program spotkania:

 • 2 Dzień mentorski w Lubaniu w ramach DK 06.
 • Propozycje testów dla uczniów w ramach świadectwa Przedsiębiorca Junior.
 • Raport monitorujący i praca w programie MS 2014.
 • Impreza Kraju Libereckiego z okazji 15 rocznicy wejścia do UE, która odbędzie się 1.5.2019 na Trójstyku w Hrádku nad Nisou.

Klíčová aktivita č. 4

Dne 18. 3. 2019 proběhl ve Zhořelci 4. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Semináře se zúčastnili realizační tým a vedoucí minipodniků.

Program:

 • Mentorský den, který se uskuteční 15. 4. 2019 v Lubani.
 • Akce Libereckého kraje k příležitosti 15. výročí vstupu do EU. Akce se koná 1.5. 2019 na bodě Trojmezí v Hrádku nad Nisou a vedoucí partner zde bude prezentovat tento projekt v rámci česko-polské spolupráce.
 • modul – Legislativní a právní aspekty podnikání

Działanie kluczowe nr 4

Dnia 18. 3. 2019 w Zgorzelcu odbyło się 4 Wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. W seminarium udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw oraz zespół realizacyjny.

Program:

 • 2 Dzień mentorski, który odbędzie się 15.4.2019 w Lubaniu.
 • Impreza Kraju Libereckiego z okazji 15 rocznicy wejścia do UE. Impreza odbędzie się 1.5.2019 na Trójstyku w Hrádku nad Nisou a Partner Wiodący będzie na niej prezentować niniejszy projekt w ramach współpracy czesko – polskiej.
 • 4 moduł – Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Klíčová aktivita č. 5

Během jara se žáci ve Firmičkách dále věnují činnosti minipodniku, pracují s pracovními listy a metodickými materiály a připravují se na 2. Mentorský den v Lubani – Veletrh firmiček.

Działanie kluczowe nr 5

Wiosną uczniowie Firemek wciąż zajmują się działalnością miniprzedsiębiorstwa, pracują z kartami pracy i przygotowują się do 2 Dnia mentorskiego w Lubaniu – Targi firemek.


Duben 2019/ Kwiecień 2019

Klíčová aktivita 06

V pondělí 15. 4. 2019 proběh v Lubani 2. Mentorský den pod názvem „Veletrh Firmiček“.  Účastnili se ho: realizační tým, 4 odborní mentoři, 2 zástupci žáků z každé Firmičky, vedoucí minipodniků. Každá firmička si postavila svůj stánek a prezentovala své výrobky a služby. Během veletrhu probíhaly 2 soutěže. První soutěž realizačního týmu o 3 nejlepší nabízené výrobky/služby. Hodnotitelem byl každý účastník veletrhu, který obdržel 5 žetonů od RT a ty pak mohl hodit do „pokladničky“ vybrané Firmičky. Druhá soutěž byla soutěž mentorů, kteří vyhlásili 3 nejlepší firmičky/ vystavovatele dle jejich hodnotících kritérií. V závěru veletrh proběhlo vyhodnocení těchto soutěží a předání cen vítězům.

3 výherci první soutěže byly:

 • Firmička č. 45 Cateringová firma s počtem 36 bodů – firmička nabízí cateringové služby a přípravu zdravé a bilancované diety.
 • Firmička č. 47 Agencja Reklamy Wizualnej KZL s počtem 34 bodů – firmička nabízí reklamní potisky, projektování log, vizitek, zhotovení fotografií.
 • Firmička č. 58 Hnitex3d Projects s počtem 31 bodů – firmička vytváří 3D projekty na zakázku a projektování webových stránek.

3 výherci druhé soutěže byly:

 • Na třetím místě firmička č. 13 KRABIT Tools.
 • Na druhém místě firmička č. 31 EDU TECH.
 • Na prvním místě firmička č. 19 Agentura domácí péče.

V závěru akce proběhlo poděkování realizačního týmu všem zúčastněným za přípravu a kreativitu, kterou předvedli.

Działanie kluczowe nr 06

W poniedziałek, 15 kwietnia 2019 w Lubaniu odbył się drugi Dzień Mentorski pod nazwą „Targi Firemek”. Uczestniczyli w nim: zespół realizacyjny, 4 mentorów ekspertów, 2 przedstawicieli uczniów z każdej Firemki, kierownicy miniprzedsiębiorstw. Każda firemka przygotowała swoje stoisko i zaprezentowała swoje produkty i usługi. Podczas targów odbyły się dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs zespół zespołu realizacyjnego na 3 najlepsze produkty / usługi. Oceniającym był każdy uczestnik targów, który otrzymał 5 żetonów od ZR i który mógł następnie wrzucić je do „kasetki” wybranej Firemki. Drugi konkurs to konkurs mentorów, którzy wybrali 3 najlepsze firmy / wystawców według własnych kryteriów oceny. Pod koniec targów wyłoniono zwycięzców konkursów i wręczono im nagrody.

3 zwycięzcami pierwszego konkursu to:
• Firemka nr 45 Firma cateringowa z 36 punktami – firemka oferuje usługi cateringowe oraz przygotowanie zdrowej i zbilansowanej diety.
• Firemka nr 47 Agencja Reklamy Wizualnej KZL z 34 punktami – firma oferuje wydruki reklamowe, projektowanie logo, wizytówek, wykonywanie fotografii.
• Firemka nr 58 Hnitex3d Projects z 31 punktami – firemka tworzy projekty 3D na zamówienie i projektuje strony internetowe.
Trzej zwycięzcy konkursu to:
• na trzecim miejscy firemka nr 13 KRABIT Tools,
• Na drugim miejscu firemka nr 31 EDU TECH.
• Na pierwszym miejscu fiemka nr 19, Agencja opieki domowej.

Na zakończenie imprezy zespół realizacyjny podziękował wszystkim biorącym udział za przygotowanie i kreatywność, które zademonstrowali.


Květen 2019/Maj 2019

Klíčová aktivita č. 3

Dne 14. 5. 2019 se v Liberci uskutečnilo 5. setkání expertního týmu. Na programu bylo:

 • Zhodnocení uplynulého školního roku
 • Zhodnocení plnění klíčových aktivit
 • Závěrečné testy pro žáky a pedagogy – certifikát PODNIKATEL JUNIOR
 • Změny minipodniků ve školním roce 2019/2020
 • Změny realizačního týmu ve školním roce 2019/2020
 • Monitorovací zpráva projektu
 • Stanovení termínu 6. setkání expertního týmu.

V závěru setkání proběhla společná diskuze všech partnerů a hlavního realizačního týmu.

Działanie kluczowe nr 3

Dnia 14.5.2019 w Libercu odbyło się 5 spotkanie zespołu eksperckiego. W programie spotkania znajdowały się:

 • Ocena minionego roku szkolnego
 • Ocena realizacji zadań kluczowych
 • Testy końcowe dla uczniów i nauczycieli – certyfikat PRZEDSIĘBIORCA JUNIOR
 • Zmiany miniprzedsiębiorstw w roku szkolnym 2019/2020
 • Zmiany zespołu realizacyjnego w roku szkolnym 2019/2020
 • Raport monitorujący projektu
 • Ustalenie terminu 6. spotkania zespołu eksperckiego.

W końcowej części spotkana odbyła się wspólna dyskusja wszystkich partnerów i głównego zespołu realizacyjnego.

Klíčová aktivita č. 4

Dne 14. 5. 2019 proběhl v Liberci 5. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Seminář byl rozdělený na dvě části. V první věcné části seznámila hlavní koordinátorka projektu Bc. Petra Procházková vedoucí minipodniku se zpracování závěrečných dokumentů a evaluací.

Ve druhé části semináře představil metodický tým pracovní listy a 5. modul – zahraniční obchod a mobilitu pracovní síly. V závěru této části metodička paní Mgr. Šárka Prachařová shrnula uplynulou spolupráci, evaluační materiály a shrnula všech pět modulů, které se svým metodickým týmem v průběhu roku připravila. Následovala společná diskuze ke všem pracovním modulům.

Działanie kluczowe nr 4

Dnia 14.5.2019 w Libercu odbyło się 5. wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. Seminarium było podzielone na dwie części. W pierwszej, merytorycznej części główna koordynator projektu Bc. Petra Procházková zapoznała kierowników miniprzedsiębiorstw z opracowywaniem dokumentów końcowych oraz ewaluacją.

W drugiej części seminarium zespół metodyczny przedstawił karty pracy oraz 5. moduł – handel zagraniczny i mobilność siły roboczej. Na zakończenie tej części metodyk pani Mgr. Šárka Prachařová podsumowała dotychczasową współpracę, materiały ewaluacyjne i podsumowała wszystkich 5 modułów, które przygotowała ze swoim zespołem metodyczny w trakcie roku. Następnie odbyła się wspólna dyskusja dotycząca wszystkich modułów roboczych.

Klíčová aktivita č. 5

Žáci nadále pracují na svých Firmičkách. Od metodického týmu mají už všech 5 pracovních modulů, se kterými v průběhu roku pracují. V závěru tohoto školního roku je čekají závěrečné testy za jejichž splnění a absolvování této klíčové aktivity žáci obdrží certifikát Podnikatl Junior.

Działanie kluczowe nr 5

Uczniowie nadal pracują w swoich Firemkach. Mają już wszystkich 5 modułów roboczych od zespołu metodycznego, z którymi pracują w ciągu roku. Na zakończenie bieżącego roku szkolnego czekają ich testy końcowe, za których zaliczenie i absolwowanie tego działania kluczowego uczniowie otrzymają certyfikat Przedsiębiorca Junior.


Klíčová aktivita č. 5 – červen 2019

V červnu žáci vyplňovali souhrnné testy, které obsahovaly otázky z 5 pracovních modulů, se kterými se během školního roku seznámili. Vedoucí minipodniků vyplňovali dotazníky, které měly shrnout jejich uplynulou práci, poznatky z výuky. Testy slouží metodickému týmu jako zpětná vazba k uplynulé práci a jako materiál s připomínkami pro vylepšení do následujícího školního roku.

Na konci června ukončili žáci činnost na Firmičkách a od vedoucích minipodniků obdrželi certifikát Podnikatel JUNIOR za úspěšné absolvování tohoto projektu.

Działanie kluczowe nr 5 – czerwiec 2019

W czerwcu uczniowie wypełniali testy podsumowujące, które zawierały pytania z 5 modułów roboczych, z którymi zapoznaliśmy się w trakcie roku szkolnego. Kierownicy miniprzedsiębiorstw wypełniali kwestionariusze, które miały podsumować wykonaną przez nich pracę, doświadczenia z nauczania. Testy służyły zespołowi metodycznemu jako informacja zwrotna dotycząca wykonanej pracy oraz jako materiał z uwagami dotyczącymi ulepszeń na przyszły rok szkolny.

Pod koniec czerwca uczniowie zakończyli działalność w Firemkach i otrzymali od kierowników miniprzedsiębiorstw certyfikat Przedsiębiorca JUNIOR za udział w niniejszym projekcie.


 

Léto 2019

Během léta probíhají přípravné práce na další školní rok. Od září 2019 se rozjede 30 nových Firmiček.

Lato 2019

W lecie odbywają się prace przygotowawcze do kolejnego roku szkolnego. Od września 2019 roku działalność rozpocznie 30 nowych Firemek.

Podzim 2019 – Zahájení nového školního roku

Rozběhl se nám nový školní rok, do projektu se zapojilo 30 nových Firmiček ( 15 polských a 15 českých) a 481 nových žáků.

Celkem máme v projektu zapojeno již 954 žáků.

 

partner indikátor celkem dívky chlapci
1 150 157 65 92
2 150 153 59 94
3 150 153 68 85
4 180 181 88 93
5 90 93 3 90
6 90 105 4 101
7 90 112 96 16
celkem 900 954 383 571

 

Během září se také uskutečnil 6. společný vzdělávací seminář pro pedagogy ( KA 04) a 6. setkání expertní skupiny ( KA03). Obě akce proběhly v Liberci.

V říjnu se již naplno rozběhla práce v jednotlivých Firmičkách, žáci začínají pracovat s prvním pracovním modulem a nakupují vybavení do Firmiček. Více informací viz aktivita v minipodnicích.

 

Jesień 2019  – Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rozpoczął się nowy rok szkolny, do projektu przystąpiło 30 nowych Firemek (15 polskich i 15 czeskich) i 481 nowych uczniów.

Razem mamy w projekcie 954 zaangażowanych uczniów.

partner wskaźnik razem dziewczęta chłopcy
1 150 157 65 92
2 150 153 59 94
3 150 153 68 85
4 180 181 88 93
5 90 93 3 90
6 90 105 4 101
7 90 112 96 16
razem 900 954 383 571

 

We wrześniu odbyło się również 6. wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli ( DK 04) oraz 6. spotkanie grupy eksperckiej ( DK 03). Oba spotkania odbyły się w Libercu.

W październiku rozpoczęła się już w pełni praca w poszczególnych Firemkach, uczniowie zaczynają pracować z pierwszym modułem roboczym i kupują wyposażenie do Firemek. Więcej informacji patrz działania w miniprzedsiębiorstwach.


Klíčová aktivita č. 3

Dne 21. 10. 2019 proběhlo v Boleslawci 7. setkání expertního týmu. Přítomní byli realizační tým vedoucího partnera, finanční manažeři, koordinátoři partnerů.

Setkání bylo rozděleno na tři části. V první části jsme se věnovali nadcházející klíčové aktivitě ( KA 06 Rating Firmiček), která proběhne 9. 12. 2019 v Boleslawci. Další částí setkání bylo Tržiště.org. V poslední části setkání finanční manažerka V. Procházková informovala ostatní partnery o stavu financování projektu, žádostech o změny, monitorovacích zprávách.

V závěru probíhala společná diskuze partnerů.

Działanie kluczowe nr 3

 1. 10. 2019 w Bolesławcu odbyło się 7. spotkanie zespołu eksperckiego. Udział w nim wzięli zespół realizacyjny Partnera Wiodącego, menedżerowie finansowi, koordynatorzy partnerów.

Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej części zajmowaliśmy się zbliżającym się działaniem kluczowym (DK 06 – Rating Firemek), które odbędzie się 9.12.2019 w Bolesławcu. Kolejną częścią spotkania było Tržiště.org. W ostatniej części spotkania menadżer finansowa V. Procházková poinformowała pozostałych partnerów o stanie finansowania projektu, wnioskach o zmianę, raportach monitorujących.

Na zakończenie odbyła się wspólna dyskusja partnerów.

 

Klíčová aktivita č. 4

Dne 21.10. 2019 proběhl v Boleslawci 7. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Účastnili se ho vedoucí minipodniků, tlumočník a realizační tým vedoucího partnera.

Seminář byl rozdělený na dvě části. První část vedla hlavní koordinátorka věcné realizace, která představila vedoucím minipodniku nadcházející KA 06 – Rating Firmiček. Prošla vedení projektové dokumentace, plnění indikátorů a seznámila vedoucí minipodniků s termínem dalšího semináře.

V druhé části vedoucí minipodniků představili své Firmičky, řekli nám o případných problémech nebo naopak vyzdvihli úspěchy ve firmičkách. Následně metodička paní Mgr. Šárka Prachařová představila druhý modul – Dovednosti podnikatele a seznámila vedoucí minipodniku s pracovními listy.

V závěru měli vedoucí minipodniků prostor pro dotazy a probíhala společná diskuze účastníků.

Działanie kluczowe nr 4

Dnia 21. października w Bolesławcu odbyło 7. wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. Udział w nim wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw, tłumacz i zespół realizacyjny partnera wiodącego.

Seminarium było podzielone na dwie części. Pierwszą część prowadziła koordynator rzeczowej realizacji, która przedstawiła kierownikom miniprzedsiębiorstw zbliżające się DK 06 – Rating Firemek. Omówiła prowadzenie dokumentacji projektowej, realizowanie wskaźników i zapoznała kierowników miniprzedsiębiorstw z terminem kolejnego seminarium.

W drugiej części kierownicy miniprzedsiębiorstw przedstawili swoje Firemki, opowiedzieli o ewentualnych problemach lub podkreślali sukcesy swoich firemek. Następnie pani metodyk Mgr. Šárka Prachařová zaprezentowała drugi moduł – Umiejętności przedsiębiorcy i zapoznała kierowników miniprzedsiębiorstw z kartami pracy.

Na zakończenie kierownicy miniprzedsiębiorstw zadawali pytania i odbyła się wspólna dyskusja uczestników.


Klíčová aktivita 06 – Rating Firmiček

9.12. 2019 proběhl v Boleslawci 3. Rating Firmiček. Účastnili se ho zástupci žáků z Firmiček, vedoucí minipodniků, 4 odborní mentoři, tlumočníci, metodici a realizační tým hlavního partnera a tým pořadatele partnera č. 1 powiatu Boleslawec.

Firmičky byly rozdělené do 4 skupin podle oborů. Ke každé skupině byl přidělený i mentor, který pracuje ve stejném nebo podobném oboru. Žáci si připravili prezentace svých Firmiček. Forma byla libovolná a nápaditost některých studentů pro nás byla mile překvapující. Někteří přivezli prototypy svých výrobků, jiní nás zaujali prezentací v angličtině, natočenými videi, stejnými kravatami,…

Mentor i metodici Firmičky hodnotili a v závěru jejich prezentace pokládali studentům dotazy. Na závěr akce proběhlo závěrečné shrnutí a rozloučení se s účastníky.

 

Działanie kluczowe 06 – Rating Firemek

9.12.2019 w Bolesławcu odbył się 3. Rating Firemek. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczniów z Firemek, kierownicy miniprzedsiębiorstw, 4 mentorzy, tłumacze, metodycy i zespół realizacyjny Partnera Wiodącego oraz zespół organizatora – partnera nr 1 Powiatu Bolesławieckiego.

Firemki były podzielone na 4 grupy według dziedzin. Do każdej grupy przydzielony był mentor, który pracuje w takiej samej lub podobnej dziedzinie. Uczniowie przygotowali prezentacje swoich Firemek. Forma była dowolna a pomysłowość niektórych uczniów mile nas zaskoczyła. Niektórzy przywieźli prototypy swoich produktów, inni zrobili na nas wrażenie prezentacją w języku angielskim, nagranymi filmami, takimi samymi krawatami…

Mentor i metodycy oceniali Firemki i na zakończenie prezentacji zadawali uczniom pytania. Podczas zakończenia wydarzenia odbyło się podsumowanie końcowe i pożegnanie z uczestnikami.


Leden 2020/ Styczeń 2020

Klíčová aktivita č. 3

Dne 15. 1. 2020 proběhlo v Lubani 8. setkání expertního týmu.

Na setkání se projednávalo:

 • Připomínky k MZ 2, příprava MZ 3.
 • Shrnutí uplynulých KA – 04 (semináře pro pedagogy), 05 ( vedení Firmiček), 06 ( poslední Rating Firmiček v Boleslawci), 07 ( příprava závěrečné učebnice).
 • Příprava KA 06 – 4. Rating Firmiček, který proběhne 8. 4. 2020 ve Zhořelci.
 • Katalog Firmiček – příprava, termíny, podoba.
 • Webové stránky trziste.org – prezentace webových stránek, registrace účastníků, společné plnění obsahu stránek.
 • Termín a místo konání závěrečné konference projektu.
 • Termíny dalších KA – 03, 04.
 • Podání změn v projektu

Działanie kluczowe nr 3

Dnia 15.1.2020 w Lubaniu odbyło się 8. spotkanie zespołu eksperckiego.

Podczas spotkania omawiano:

 • Uwagi do RM 2, przygotowanie RM 3.
 • Podsumowanie minionych DK – 04 (seminaria dla nauczycieli), 05 (prowadzenie Firemek), 06 (ostatni Rating Firemek w Bolesławcu), 07 (przygotowanie podręcznika – efektu końcowego).
 • Przygotowanie DK 06 – 4. Rating Firemek, który odbędzie się 8.4.2020 w Zgorzelcu.
 • Katalog Firemek – przygotowanie, terminy, forma.
 • Strona internetowa trziste.org – prezentacja strony internetowej, rejestracja uczestników, wspólne uzupełnianie zawartości strony.
 • Termin i miejsce konferencji końcowej projektu.
 • Terminy kolejnych DK – 03, 04.
 • Złożenie zmian w projekcie.

 

Klíčová aktivita č. 04

Dne 15.1. 2020 proběhl v Lubani 8. společný vzdělávací seminář pro pedagogy.

Na začátku semináře přivítal účastníky starosta z Lubaně a koordinátorka z Lubaně paní Monika Przekop a realizační tým OHK.

Následnou část semináře vedla hlavní koordinátorka projektu Bc. Petra Procházková.

Témata byla:

 • Rating Firmiček
 • Katalog Firmiček
 1. Monitorovací zpráva
 • Webové stránky trziste.org

Další část semináře měli vedli metodici a lektor: Bc. Vojtěch Prachař, Mgr. Šárka Prachařová, Piotr Ernest, Renata Paszko.

Tématem této části semináře bylo:

 1. modul – Finanční řízení podniku a finanční gramotnost podnikatele

Pracovní listy, které se měnily oproti loňskému školnímu roku o aktualizace a polské rozdíly.

Česko polské rozdíly v daních, pojištění,..

 

Działanie kluczowe nr 4

Dnia 15.1.2020 w Lubaniu odbyło się 8. wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli.

Na początku seminarium jego uczestników powitał Starosta lubański oraz koordynatorka z Lubania pani Monika Przekop oraz zespół realizacyjny PIG.

Następującą po powitaniu część seminarium prowadziła Bc. Petra Procházková.

Jej tematy to:

 • Rating Firemek
 • Katalog Firemek
 1. Raport monitorujący.
 • Strona internetowa trziste.org

Kolejną część seminarium prowadzili metodycy i lektor: Bc. Vojtěch Prachař, Mgr. Šárka Prachařová, Piotr Ernest, Renata Paszko.

Tematem tej części seminarium był:

 1. Moduł – Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem oraz biegłość finansowa przedsiębiorcy.

Karty pracy, które w stosunku do zeszłego roku zmieniły i o aktualizację i polskie różnice.

Czesko – polskie różnice w podatkach, ubezpieczeniach…

Materiały do końcowego podręcznika projektu.

Prowadzenie Firemek od strony metodycznej.


Březen 2020/ Marzec 2020

Klíčová aktivita č. 3

Dne 5. 3. 2020 proběhlo ve Zhořelci 9. setkání expertního týmu.

Na setkání se projednávalo:

 • Klíčová aktivita 06 – Rating Firmiček.

Příprava celé akce s realizačním týmem ze Zhořelce, technické požadavky, program, co je třeba zajistit, úkoly pro jednotlivé partnery, chod celé akce.

 • Závěrečná konference.

Návrh programu, časová náročnost, příspěvky partnerů, místo a čas konání.

 • Plánované projektové aktivity a případné změny kvůli Koronaviru.
 • Shrnutí připomínek k 2MZ.
 • 3 monitorovací zpráva.
 • Společná diskuze, dotazy a připomínky partnerů k realizaci projektu.
 • Učebnice – Podnikavost nezná hranic.

Działanie kluczowe nr 3

Dnia 5.3.2020 w Zgorzelcu odbyło się 9 Spotkanie zespołu eksperckiego.

Podczas spotkania omawiano:

 • Działanie kluczowe 06 – Rating Firemek.

Przygotowanie wydarzenia z zespołem realizacyjnym ze Zgorzelca, wymagania techniczne, program, co trzeba zapewnić, zadania dla poszczególnych partnerów, przebieg całej imprezy.

 • Konferencja końcowa.

Propozycja programu, czas trwania, przemówienia partnerów, miejsce i czas, w których będzie się odbywać konferencja.

 • Planowane działania projektowe i ewentualne zmiany w związku z Koronawirusem.
 • Podsumowanie uwag do 2 RM.
 • 3 raport monitorujący.
 • Wspólna dyskusja, pytania i uwagi partnerów dotyczące realizacji projektu.
 • Podręcznik – Przedsiębiorczość nie zna granic.

 

Klíčová aktivita č. 04

Dne 5.3. 2020 proběhl ve Zhořelci 9. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Účastnili se ho vedoucí minipodniků, metodici, tlumočník a realizační tým vedoucího partnera.

V úvodu přivítala účastníky pořadatelka ze Zhořelce a hlavní manažer Ing. Martin Procházka za hlavního partnera. Semináře se účastnili všichni partneři kromě partnera č. 1, který měl účast zakázanou kvůli nastalé situaci s Koronavirem.

První část semináře vedla hlavní koordinátorka věcné realizace Bc. Petra Procházková, která účastníky seznámila s nadcházející KA 06 – Rating Firmiček.

. Koordinátorka seznámila pedagogy s nadcházejícími akcemi, které nás do konce projektu ještě čekají, shrnula přípravu závěrečné konference a společně s hlavní finanční manažerkou projednávala řešení projektových aktivit v případě rušení projektových aktivit kvůli Koronaviru.

Následující část vedla lektorka a metodička Mgr. Šárka Prachařová, která pedagogy seznámila se 4. modulem Právo a seznámila je s novými pracovními listy. Jako další měl slovo polský metodik pan Piotr Ernest, který pedagogy seznámil s rozdíly v české a polské legislativě.

Działanie kluczowe nr 4

Dnia 5.3.2020 w Zgorzelcu odbyło się 9 Wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. Uczestniczyli w nim kierownicy miniprzedsiębiorstw, metodycy, tłumacz i zespół realizacyjny partnera wiodącego.

Na wstępie uczestników powitała organizatorka ze Zgorzelca oraz główny menedżer Ing. Martin Procházka w imieniu Partnera Wiodącego. W seminarium udział wzięli wszyscy partnerzy za wyjątkiem partnera nr 1, któremu zabroniono udziału w seminarium w związku z sytuacją związaną z Koronawirusem.

Pierwszą część seminarium prowadziła Główna koordynatorka rzeczowej realizacji Bc. Petra Procházková, która zapoznała uczestników ze zbliżającym się DK 06 – Rating Firemek.

Koordynatorka zapoznała nauczycieli ze zbliżającymi się wydarzeniami, które czekają nas jeszcze do końca projektu, podsumowała przygotowanie konferencji końcowej i wspólnie z Główną menedżerką finansową omówiła rozwiązanie kwestii odwołania działań kluczowych w związku z Koronawirusem.

Kolejną część prowadziła lektorka i metodyk Mgr. Šárka Prachařová, która zapoznała nauczycieli z 4 modułem Prawo i zapoznała ich z nowymi kartami pracy. Po niej głos zabrał polski metodyk pan Piotr Ernest, który zapoznał nauczycieli z różnicami w polskim i czeskim prawodawstwie.


Jaro 2020

díky situaci s COVID – 19 muselo v projektu dojít k určitým změnám, většina práce musela být prováděna virtuálně s pomocí IT techniky.

Wiosna 2020

z racji sytuacji związanej z COVID – 19 musiało dojść do pewnych zmian w projekcie, większość pracy musiała się odbywać wirtualnie z wykorzystaniem technologii informatycznej.

 KA 06 – Rating Firmiček – Virtuální veletrh

Virtuální veletrh se odehrával na webové platformě Trziste.org, která vznikla během tohoto projektu. Úkolem žaků bylo se spojit a vytvořit propagační prezentaci, video jejich Firmičky a zodpovědět otázky, které měli ve svých pracovních listech.

Po zveřejnění propagačních prezentací a videí na portálu Trziste.org měli žáci určitý čas na obodovaní ostatních prezentací. Každý z nich dostal pomyslných 5 bodů které mohl přiřazovat Firmičkám, které ho nějak zaujaly. Bylo jedno jestli přiřadí celých 5 bodů jedné Firmičce nebo je rozdělí mezi více Firmiček.

Veškeré prezentační materiály Firmiček naleznete zde: https://trziste.org/virtualni-veletrh-rating/

Všechny prezentační materiály, také slovně ohodnotili metodici projektu.

Koordinátorka projektu Bc. Petra Procházková sečetla všechny body od žáků a vyhlásila 5 nejvíce obodovaných Firmiček.

Firmička č. 7

Firmička č. 8

Firmička č. 17

Firmička č. 35

Firmička č. 59

DK 06 – Rating Firemek – Wirtualne targi 

Wirtualne targi odbywały się na platformie internetowej Trziste.org, która powstałą w trakcie tego projektu. Zadaniem uczniów było połączenie się i stworzenie prezentacji promocyjnej, filmu ich Firemki i udzielenie odpowiedzi na pytania znajdujące się w ich kartach pracy, które otrzymali od zespołu metodycznego projektu.

Po opublikowaniu filmów i prezentacji promocyjnych na portalu Trziste.org uczniowie mieli w określonym czasie ocenić pozostałe prezentacje. Każdy z nich miał do dyspozycji pięć punktów, które mógł przyznawać Firemkom, które go w jakiś sposób zainteresowały. Mógł dysponować punktami dowolnie, przyznać wszystkich 5 jednej Firemce lub rozdzielić je między więcej Firemek.

Wszystkie materiały prezentacyjne Firemek znaleźć można tu: https://trziste.org/virtualni-veletrh-rating/

Wszystkie materiały prezentacyjne zostały ocenione, również słownie, przez metodyków projektu.

Koordynatorka projektu Bc. Petra Procházková zliczyła wszystkie punkty od uczniów i ogłosiła wyniki – 5 Firemek, które zdobyły najwięcej punktów. Kompletną tabelę ocen znajdziecie Państwo w załączniku.

Firemka nr 7

Firemka nr 8

Firemka nr 17

Firemka nr 35

Firemka nr 59

 

 

Klíčová aktivita č. 3 – setkání expertní skupiny

Dne 20. května 2020 proběhla videokonference – 10. setkání expertního týmu, místo oficiálního setkání expertního týmu, které se mělo uskutečnit v Liberci. Díky situaci s COVID – 19 se muselo toto setkání uskutečnit pouze virtuálně.

Videokonference byla rozdělena na dvě části kvůli kvalitě připojení všech účastníků.

Proto nejdříve probíhala od 12:00 videokonference českých partnerů a hlavního partnera projektu. Videokonference byla uskutečněna přes aplikaci Skype. Od 14:00 probíhala videokonference s polskými partnery.

Działanie kluczowe nr 3 – spotkanie zespołu eksperckiego

Dnia 20 maja odbyła się wideokonferencja – 10. Spotkanie zespołu eksperckiego, zamiast oficjalnego spotkania zespołu eksperckiego, które miało się odbyć w Libercu. Z powodu sytuacji związanej z COVID-19 spotkanie musiało się odbyć tylko w postaci wirtualnej.

Wideo konferencja była podzielona na dwie części z powodu jakości połączenia wszystkich uczestników.

Dlatego najpierw, od godziny 12:00, odbywała się wideokonferencja partnerów czeskich i Partnera Wiodącego projektu. Wideokonferencja odbyła się za pośrednictwem aplikacji Skype. Od godziny 14:00 odbywała się wideokonferencja z partnerami polskimi.

 

Klíčová aktivita č. 04 – společný vzdělávací seminář pro pedagogy

V květnu měl v Liberci proběhnout poslední 10. vzdělávací seminář pro pedagogy. Vzhledem k situaci s COVID-19 jsme byli nuceni seminář zrušit a předat informace pouze elektronicky.

 1. 5. 2020 byl rozeslaný e-mail všem partnerům (koordinátorům jednotlivých partnerů), kteří informace předali dál přímo vedoucím minipodniků.

Działanie kluczowe nr 4 – Wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli

W maju w Libercu miało odbyć się 10. Wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. W związku z sytuacją związaną z COVID-19 byliśmy zmuszeni do odwołania seminarium i przekazania informacji jedynie drogą elektroniczną.

5.5.2020 wszyscy partnerzy otrzymali e-mail (koordynatorzy poszczególnych partnerów), którzy przekazali informacje dalej, bezpośrednio kierownikom miniprzedsiębiorstw.


Klíčová aktivita č. 5 – červen 2020

V červnu žáci vyplňovali souhrnné testy, které obsahovaly otázky z 5 pracovních modulů, se kterými se během školního roku seznámili. Vedoucí minipodniků vyplňovali dotazníky, které měly shrnout jejich uplynulou práci, poznatky z výuky. Testy slouží metodickému týmu jako zpětná vazba k uplynulé práci a jako materiál s připomínkami pro vylepšení.

Na konci června ukončili žáci činnost na Firmičkách a od vedoucích minipodniků obdrželi certifikát Podnikatel JUNIOR za úspěšné absolvování tohoto projektu.

Działanie kluczowe nr 5 – czerwiec 2020

W czerwcu uczniowie wypełniali testy podsumowujące, które zawierały pytania z 5 modułów roboczych, z którymi zapoznaliśmy się w trakcie roku szkolnego. Kierownicy miniprzedsiębiorstw wypełniali kwestionariusze, które miały podsumować wykonaną przez nich pracę, doświadczenia z nauczania. Testy służyły zespołowi metodycznemu jako informacja zwrotna dotycząca wykonanej pracy oraz jako materiał z uwagami dotyczącymi ulepszeń .

Pod koniec czerwca uczniowie zakończyli działalność w Firemkach i otrzymali od kierowników miniprzedsiębiorstw certyfikat Przedsiębiorca JUNIOR za udział w niniejszym projekcie.

—————————————————————————————————————————————-

KA 08 – Společná závěrečná konference projektu

Vzhledem k současné situace s COVID – 19 jsme byli nuceni místo Společné závěrečné konference, která se měla uskutečnit 17. 6. 2020 v multimediálním sále na Libereckém kraji uspořádat tzv. Videokonferenci.

Videokonference byla online promítaná 17. června 2020 od 10:00 hodin na tomto odkaze: https://www.facebook.com/events/182905829717513/

Součástí videokonference byl i online chat, na který odpovídal realizační tým projektu.

Z videokonference vznikl záznam.

DK 08 – Wspólna konferencja końcowa

W związku z aktualną sytuacją związaną z COVID – 19 byliśmy zmuszeni, zamiast Wspólnej konferencji końcowej, która miała się odbyć 17.06.2020 w Sali multimedialnej Urzędu Kraju Libereckiego, zorganizować tzw. Wideokonferencję.

Wideokonferencja była emitowana online 17 czerwca 2020 od godziny 10:00 pod tym adresem: https://www.facebook.com/events/182905829717513/

Częścią wideokonferencji był czat online, w którym odpowiedzi udzielał zespół realizacyjny projektu.

Wideokonferencja była nagrana.


Testy PODNIKATEL JUNIOR A dotazníky pro pedagogy

V červnu obdrželi žáci závěrečné projektové testy, které vyplnili a na základě splnění podmínek projektu pak obdrželi od vedoucích minipodniků certifikáty PODNIKATEL JUNIOR. Ve stejném období pak vedoucí minipodniků vyplňovali evaluační dotazníky pro pedagogy, které pak vyhodnotili metodici projektu. Vedoucí minipodniků za splnění podmínek projektu obdrželi Certifikát podnikavost do škol pro pedagogy.

Testy PRZEDSIĘBIORCA JUNIOR i kwestionariusze dla nauczycieli

W czerwcu uczniowie otrzymali testy końcowe projektu, które wypełnili i na podstawie spełnienia warunków projektu otrzymali następnie od nauczycieli certyfikaty PRZEDSIĘBIORCA JUNIOR.  W tym samym okresie kierownicy miniprzedsiębiorstw wypełniali kwestionariusze ewaluacyjne dla nauczycieli, które były następnie oceniane przez metodyków. Kierownicy miniprzedsiębiorstw za spełnienie warunków projektu otrzymali Certyfikat przedsiębiorczość do szkół dla nauczycieli.


Léto 2020

Během léta probíhalo zhodnocení projektu u všech partnerů, probíhalo zpracování materiálů k dalšímu použití ve školách a přípravné práce na poslední monitorovací zprávě. Jelikož 31. 7. 2020 projektu Firmičky končí.

Lato 2020

W trakcie lata wszyscy partnerzy dokonywali oceny projektu, odbywało się przygotowanie materiałów do dalszego wykorzystania w szkołach oraz prace przygotowawcze do ostatniego raportu monitorującego, ponieważ 31.07.2020 projekt Firemki się kończy.

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít