OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Daňový kalendář

Kdy zaplatit DPH, daň z příjmů, nebo ostatní platby daní a pojistného? Termíny pro daňové povinnosti najdete zde. Kromě nich byste také měli znát pravidla „liberační lhůty“, která připouští mírné zpoždění bez následků.

Vzhledem k přijetí opatření na zmírnění dopadů nemoci COVID-19 byla zavedena různá bezsankční období, kdy nebudou pozdní podání ani pozdní úhrady sankcionovány.

Zákonné termíny však nebyly změněny.

Daňový termínový kalendář

 Leden 2021 COVID opatření
8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2020 (OSVČ)
11.1. Spotřební daně platba daně za 11/2020 (CÚ) (kromě lihu)
19.1. Intrastat výkazy Intrastat za období 12/2020
20.1. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2020 (zaměstnavatel)
20.1. Sociální pojištění záloha za 12/2020 (zaměstnavatel)
25.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2020 (měsíční plátce) daň je možné uhradit bez sankcí až do 16.8.2021; platí pro subjekty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně
přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátce) daň je možné uhradit bez sankcí až do 16.8.2021; platí pro subjekty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2020 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2020
souhrnné hlášení za 12/2020 nebo za 4. čtvrtletí 2020
25.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2020 (CÚ)
25.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2020
31.1. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2021
Únor 2021
1.2. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 přiznání lze bez sankce podat až do 1.4.2021
1.2. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2020 přiznání lze bez sankce podat do 1.4.2021; silniční daň za rok 2020 lze bez sankcí uhradit místo do 1. 2. 2021 až do 1. 4. 2021
daň je možné uhradit bez sankcí až do 16.8.2021; platí pouze pro subjekty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně
1.2. DPH oznámení změny zdaňovacího období
1.2. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2021
1.2. Sociální pojištění záloha za 1/2021 (OSVČ)
9.2. Spotřební daně platba daně za 12/2021 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2020
odvod do státního rozpočtu, neplnil-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2020
15.2. Daň z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
15.2. Daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020
16.2. Intrastat výkazy Intrastat za období 1/2021
22.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2021 (zaměstnavatel)
22.2. Sociální pojištění záloha za 1/2021 (zaměstnavatel)
22.2. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2021 (měsíční plátce) daň je možné uhradit bez sankcí až do 16.8.2021; platí pro subjekty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně
souhrnné hlášení za 1/2021
kontrolní hlášení za 1/2021 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2021
25.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2021 (CÚ)
Březen 2021
1.3.  Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2021
1.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020
1.3. Sociální pojištění záloha za 2/2021 (OSVČ)
1.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2021 (OSVČ)
12.3. Spotřební daně platba daně za 1/2021 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí 2021
16.3. Intrastat výkazy Intrastat za období 2/2021
22.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2021 (zaměstnavatel)
22.3. Sociální pojištění záloha za 2/2021 (zaměstnavatel)
22.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020 (pouze při elektronickém podání)
22.3. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2020 (měsíční plátce) daň je možné uhradit bez sankcí až do 16.8.2021; platí pro subjekty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně
souhrnné hlášení za 2/2021
kontrolní hlášení za 2/2021 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2021 (CÚ)
25.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2021
31.3. Sociální pojištění záloha za 3/2021 (OSVČ)
31.3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2021
Duben 2021
1.4. Daň z příjmů přiznání k dani z příjmů a doplatek daně za rok 2020
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2020
8.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2021 (OSVČ)
9.4. Spotřební daně platba daně za 2/2021 (CÚ) (kromě lihu)
15.4. Silniční daň záloha za měsíce 1, 2, 3/2021 záloha je prominuta těm subjektům, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně
20.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2021 (zaměstnavatel)
20.4. Sociální pojištění záloha za 3/2021 (zaměstnavatel)
20.4. Intrastat výkazy Intrastat za období 3/2021
26.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2021 (měsíční plátce) daň je možné uhradit bez sankcí až do 16.8.2021; platí pro subjekty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně
přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 2021 (čtvrtletní plátce) daň je možné uhradit bez sankcí až do 16.8.2021; platí pro subjekty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně
souhrnné hlášení za 3/2021 nebo za 1. čtvrtletí 2021
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 3/2021 a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2021
26.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2021 (CÚ)
26.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2021
30.4. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2021
30.4. Sociální a zdravotní pojištění při zpracování daňového přiznání za rok 2020 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ a ZP
30.4. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2021
30.4. Sociální pojištění záloha za 4/2021 (OSVČ)
Květen 2021
3.5. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2020 v případě, že poplatník podává bez daň. poradce elektronicky po 1. 4. 2021
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání)
3.5. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2020 pro OSSZ, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 1. 4. 2021 nebo přiznání podává daň. poradce do 1. 4. 2021
3.5. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2020 pro ZP, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 1. 4. 2021 nebo přiznání podává daň. poradce do 1. 4. 2021
10.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2021 (OSVČ)
10.5. Spotřební daně platba daně za 3/2021 (CÚ) (kromě lihu)
11.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 3. 5. 2021 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
18.5. Intrastat výkazy Intrastat za období 4/2021
20.5. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 20.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2021 (zaměstnavatel)
 20.5.  Sociální pojištění záloha za 4/2021 (zaměstnavatel)
25.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2021 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 4/2021
kontrolní hlášení za 4/2021 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2021 (CÚ)
25.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2021
31.5. Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2021 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2021 (neplatí pro zemědělskou výrobu a chov ryb v případě daně vyšší než 5 000 Kč)
31.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2021
31.5. Sociální pojištění záloha za 5/2021 (OSVČ)
Červen 2021
1.6. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2020 pro OSSZ, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 3. 5. 2021
3.6. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2020 pro ZP, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 3. 5. 2021
8.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2021 (OSVČ)
9.6. Spotřební daně platba daně za 4/2021 (CÚ) (kromě lihu)
9.6. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 6. 2021 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
11.6. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 3. 6. 2021 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
 15.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí 2021
pololetní záloha za 1. pololetí 2021
16.6. Intrastat výkazy Intrastat za období 5/2021
21.6. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
21.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2021 (zaměstnavatel)
21.6. Sociální pojištění záloha za 5/2021 (zaměstnavatel)
25.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2020 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 5/2021
kontrolní hlášení za 5/2021 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2021 (CÚ)
25.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2021
30.6. Sociální pojištění záloha za 6/2021 (OSVČ)
30.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2021
Červenec 2021
1.7. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2020 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2020 nebo má daň. subjekt povinnost mít úč. závěrku ověřenou auditorem
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání)
8.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2021 (OSVČ)
12.7. Spotřební daně platba daně za 5/2021 (CÚ) (kromě lihu)
15.7. Silniční daň záloha za měsíce 4, 5, 6/2021
20.7. Intrastat výkazy Intrastat za období 6/2021, termín pro opravu výkazů podaných v referenčním období roku 2020
20.7. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2021 (zaměstnavatel)
20.7. Sociální pojištění záloha za 6/2021 (zaměstnavatel)
26.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2021 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 6/2021 nebo za 2. čtvrtletí 2021
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 6/2021 a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2021
26.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2021 (CÚ)
26.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2021
31.7. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2021
Srpen 2021
2.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2021
2.8. Sociální pojištění záloha za 7/2021 (OSVČ)
2.8. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2020 pro OSSZ, pokud je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2020
2.8. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2020 pro OSSZ, pokud je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2020
9.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2021 (OSVČ)
9.8. Spotřební daně platba daně za 6/2021 (CÚ) (kromě lihu)
10.8. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 8. 2021 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
10.8. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 8. 2021 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
17.8. Intrastat výkazy Intrastat za období 7/2021
20.8. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 20.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2021 (zaměstnavatel)
20.8.  Sociální pojištění záloha za 7/2021 (zaměstnavatel)
25.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2021 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 7/2021
kontrolní hlášení za 7/2021 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2021 (CÚ)
25.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2021
31.8.  Sociální pojištění záloha za 8/2021 (OSVČ)
31.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2021
31.8. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně na rok 2021 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč
Září 2021
8.9. Zdravotní pojištění  záloha za 8/2021 (OSVČ)
9.9. Spotřební daně platba daně za 7/2021 (CÚ) (kromě lihu)
15.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí 2021
16.9. Intrastat výkazy Intrastat za období 8/2021
20.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2021 (zaměstnavatel)
20.9. Sociální pojištění záloha za 8/2021 (zaměstnavatel)
27.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2021 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 8/2021
kontrolní hlášení za 8/2021 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2021 (CÚ)
25.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2020
30.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2021
30.9. Sociální pojištění záloha za 9/2021 (OSVČ)
Říjen 2021
8.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2021 (OSVČ)
11.10. Spotřební daně platba daně za 8/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15.10. Silniční daň záloha za měsíce 7, 8, 9/2021
18.10. Intrastat výkazy Intrastat za období 9/2021
20.10. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2021 (zaměstnavatel)
 20.10.  Sociální pojištění záloha za 9/2021 (zaměstnavatel)
 25.10.  DPH přiznání a platba daně za 9/2021 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2021 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 9/2021 nebo za 3. čtvrtletí 2021
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2021 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2021
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2021 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2021
31.10. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2021
Listopad   2021
1.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2021
1.11. Sociální pojištění záloha za 10/2021 (OSVČ)
8.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2021 (OSVČ)
9.11. Spotřební daně platba daně za 9/2021 (CÚ) (kromě lihu)
16.11. Intrastat výkazy Intrastat za období 10/2021
22.11. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
22.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2021 (zaměstnavatel)
22.11. Sociální pojištění záloha za 10/2021 (zaměstnavatel)
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2021 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 10/2021
kontrolní hlášení za 10/2021 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2021 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2021
30.11. Sociální pojištění záloha za 11/2021 (OSVČ)
30.11. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2021 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
30.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2021
Prosinec 2021
8.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2021 (OSVČ)
10.12. Spotřební daně platba daně za 10/2021 (CÚ) (kromě lihu)
15.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4. čtvrtletí 2021
pololetní záloha za 2. pololetí 2021
15.12. Silniční daň záloha za měsíce 10, 11/2021
16.12. Intrastat výkazy Intrastat za období 11/2021
20.12. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2021 (zaměstnavatel)
20.12. Sociální pojištění záloha za 11/2021 (zaměstnavatel)
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2021 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 11/2021
kontrolní hlášení za 11/2020 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2021 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2021
31.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2021
31.12. Sociální pojištění záloha za 12/2021 (OSVČ)

Zdroj: https://www.kodap.cz/cs/pro-vas/danovy-kalendar.html

Související

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít